Oppimateriaalit

Päivitämme oppimateriaalisivuamme säännöllisesti. Tarkoituksena on listata keskeisimpiä tietolähteitä ja artikkeleja tekoälystä, tekoälyn etiikasta sekä teknologisesta murroksesta.

Listan osana on myös Turun yliopiston tarjoamat kurssit tekoälystä ja tekoälyn yhteiskunnallisista vaikutuksista.
 

Suomenkielisiä artikkeleja ja materiaaleja

Opas tekoälyn etiikkaan
https://aisociety.fi/fi/opas-tekoalyn-etiikkaan

Välittävät tekoälyteknologiat
Otto Sahlgren
http://www.paatos.fi/2019/03/18/valittavat-tekoalyteknologiat/

Robotit ja tekoäly moraalisina huolenaiheina, toimijoina ja neuvonantajina
Arto Laitinen
https://journal.fi/tt/article/view/69280

VN TEAS / VTT: Tekoälyn käsitekartta
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161282

SITRA: Eettinen tekoäly tarvitsee eettistä dataa
https://www.sitra.fi/blogit/eettinen-tekoaly-tarvitsee-eettista-dataa/

FAIA: Opas puheentunnistuksen hyödyntämiseen
https://faia.fi/playbook/

ETAIROS-hankkeen julkaisut
https://etairos.fi/julkaisut/

Robotin hoiviin? — Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/robotin-hoiviin-/2730924

Yleisesitykset ja raportit

Stanford - One Hundred Year Study on Artificial Intelligence
2016 report
https://ai100.stanford.edu/2016-report

Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)
Stuart Russell,‎ Peter Norvig
https://www.amazon.com/Artificial-Intelligence-Modern-Approach-3rd/dp/0136042597

The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence
http://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/philosophy/philosophy-mind-and-language/cambridge-handbook-artificial-intelligence?format=PB#uCBu0mtFhibOGaY6.97

Nature: Anticipating artificial intelligence
Why we need AI research beyond the technological research
https://www.nature.com/news/anticipating-artificial-intelligence-1.19825

Royal Society: Machine learning - the power and promise of computers that learn by example
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/machine-learning/publications/machine-learning-report.pdf

A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines

Tekoälyteknologioiden opiskelu ja ymmärtäminen

Elements of AI
University of Helsinki, Reaktor
http://www.elementsofai.com/fi​

Machine Learning - Coursera
Andrew Ng
https://www.coursera.org/learn/machine-learning

Fast.ai - Making neural nets uncool again
http://www.fast.ai/

Deep Learning Textbook
Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville
http://www.deeplearningbook.org/

Liiketoiminta ja taloustiede

The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?
Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf 

Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
Martin Ford
https://www.amazon.com/Rise-Robots-Technology-Threat-Jobless/dp/0465097537

Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor
Frank et al.
https://www.pnas.org/content/116/14/6531

Etiikka

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389-399.
https://www.nature.com/articles/s42256-019-0088-2​

Concrete problems in AI safety
Dario Amodei, Chris Olah, Jacob Steinhardt, Paul Christiano, John Schulman, Dan Mané
https://arxiv.org/abs/1606.06565

The Ethics of Artificial Intelligence 
Nick Bostrom, Eliezer Yudkowsky
https://nickbostrom.com/ethics/artificial-intelligence.pdf

Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence
Stuart Russell, Daniel Dewey, Max Tegmark
https://futureoflife.org/data/documents/research_priorities.pdf

Lethal Autonomous Weapons Systems by Stuart Russell
https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/research/LAWS.html

AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations
Luciano Floridi - Josh Cowls - Monica Beltrametti - Raja Chatila - Patrice Chazerand - Virginia Dignum - Christoph Luetge - Robert Madelin - Ugo Pagallo - Francesca Rossi - Burkhard Schafer - Peggy Valcke - Efy Vayena
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11023-018-9482-5

EU: Ethics guidelines for trustworthy AI
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1

Esitysslideja tapahtumistamme

Machine Learning 101 - Thinking with ML
Eero Laaksonen, Valohai

Turku AI Society - Discussion, Collaboration, Understanding
Our info slides

AI & Design: Design, Ethics & Social Robots
Intro slides by Turku AI Society

Utilizing AI in Public Design
Juho Vainio, Jokojo

Konferenssit

Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems (NIPS) https://nips.cc/
Fairness, Accountability, and Transparencyin Machine Learning (FATML) https://www.fatml.org/
Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) http://www.aistats.org/
Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI) http://www.auai.org/
International Joint Conferences on Artificial Intelligence http://www.ijcai.org/
Artificial Intelligence, Ethics & Society http://www.aies-conference.com/
The ETHICOMP conference series http://www.dmu.ac.uk/research/research-faculties-and-institutes/technology/centre-for-computing-and-social-responsibility/ethicomp-series.aspx

Tieteelliset journaalit

Artificial Intellingence https://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence
Journal of Artificial Intelligence Research http://www.jair.org/
Artificial Intelligence in Medicine https://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence-in-medicine
International Journal of Artificial Intelligence in Education https://www.iospress.nl/loadtop/load.php?isbn=15604292
Artificial Intelligence and Law https://link.springer.com/journal/10506
Applied Artificial Intelligence - An International Journal http://www.tandfonline.com/loi/uaai20
AI & Society https://link.springer.com/journal/146
Ethics & Information Technology - Special Issue: Ethics and Artificial Intelligence https://link.springer.com/journal/10676/20/1/page/1
Techné: Research in Philosophy and Technology https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/journal?openform&journal=pdc_techne
Minds and Machines https://link.springer.com/journal/11023
Philosophy & Technology https://link.springer.com/journal/13347
AI & Ethics https://www.springer.com/journal/43681

Tekoälyyn liittyvät kurssit Turun yliopistossa

Tekoäly 25, poikkitieteellinen sivuainekokonaisuus: https://sites.utu.fi/tekoalyakatemia/koulutus/tekoaly25/

Oikeustiede: Decoding Modern Warfare https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TLS_0073/1015
Oikeustiede: Master's Degree Programme in Law and Information Society https://opas.peppi.utu.fi/en/degree-programme/890
Oikeustiede: Introduction to the Law and Information Society, 4 op - https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TLS_0309/911
Oikeustiede: Law and Artificial Intelligence, 4 op - https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TLS_0083/6412
Oikeustiede: An Introduction to Internet Governance: History, Layers, Actors and Contemporary IG-issues, 3 op - https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TLS_0088/6633
Oikeustiede: Law and Artificial Intelligence: Contracts and Liability, 4 op - https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TLS_0084/6413
Oikeustiede: Law and Artificial Intelligence: Human Rights Implications, 4 op - https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TLS_0085/6414
Filosofia: Contemporary Philosophy https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14706
Filosofia: Philosophy and Ethics of Artificial Intelligence https://opas.peppi.utu.fi/en/course/FILY1024/11342
Tietojenkäsittely: Artificial Intelligence Retraining, Master of Science https://opas.peppi.utu.fi/en/degree-programme/9309
Tietojenkäsittely: Johdatus tekoälyyn (in Finnish) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_2103/6257
Tietojenkäsittely: Tekoälyn perusmenetelmät (in Finnish) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3128/6281
Kauppatiede: Information Technology and Ethics https://opas.peppi.utu.fi/en/course/TJ093222/1114